Valmennuskeskus Voimalan –yleiset sopimusehdot

Ensimmäinen lasku sisältää liittymiskuukaden jäljellä olevat päivät sekä ensimmäisen kokonaisen jäsenyyskuukauden ja sen maksuehto on 7 pv netto. Kuukausittainen sopimuslaskutus astuu voimaan tämän jälkeen. Laskutus on kuukauden 1. pvmaksuehdolla 14 pv netto.

Valmennuskeskus Voimalan jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Mikäli Valmennuskeskus Voimala havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 400 euron sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, Valmennuskeskus Voimalalla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle. Valmennuskeskus Voimala kieltää päihdyttävien aineiden käytön ja hallussapidon tiloissaan sekä harjoittelun päihteiden vaikutuksen alaisena. Ikäraja Valmennuskeskus Voimalaan on 15 vuotta.

Valmennuskeskus Voimala voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai kuntosalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla Valmennuskeskus Voimalaan osoitteeseen info(at)valmennuskeskusvoimala.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Jäsenyyden voi laittaa tauolle raskauden, asepalveluksen tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseen Valmennuskeskus Voimalan henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus periä tauolta palatessa asiakkaalta 19 euron aktivointimaksu.

Harjoittelu Valmennuskeskus Voimalassa tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa Valmennuskeskus Voimalassa esillä olevia laitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta. Jäsenen tulee huomioida, että Valmennuskeskus Voimalassa ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Valmennuskeskus Voimala ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

Asikas jolla on OKKL Sporttipassi, on velvollinen ilmoittamaan korkeakoululiikunnan sporttipassiedun katkeamisesta viipymättä. Mikäli etua on käytetty sen voimassaoloajan ulkopuolella, on asiakas velvollinen maksamaan kuntoilumaksun erotuksen Voimalalle takautuvasti.

Jäsenen tulee ilmoittaa Valmennuskeskus Voimalaan nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen muutoksesta osoitteeseen info(at)valmennuskeskusvoimala.fi

Valmennuskeskus Voimalaa pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan Valmennuskeskus Voimalan verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät Valmennuskeskus Voimalan verkkosivuilta.

Valmennuskeskus Voimalalla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan Valmennuskeskus Voimalan tai osan kuntosalista siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Valmennuskeskus Voimalan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva yhden täyden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisesta tulee aina tehdä ilmoitus Valmennuskeskus Voimalaan kirjallisesti info(at)valmennuskeskusvoimala.fi . Vuosijäsenyys päättyy automaattisesti vuoden kuluttua liittymisestä. Tämän jälkeen voit halutessasi joko uusia vuosijäsenyytesi tai vaihtaa sen kuukausijäsenyyteen. Valmennuskeskus Voimalan päiväjäsenyys on kuuden (6) kuukauden määräaikainen sopimus joka jatkuu automaattisesti kuukausijäsenyytenä yhden täyden kuukauden irtisanomisajalla.

Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

Versio 5.0 – 17.1.2019