Voimalan jäsensopimusehdot

Valmennuskeskus Voimalan jäseneksi liittyminen on helppoa. Täytä internet sivuillamme liittymislomake, jonka jälkeen siirryt automaattisesti verkkopankkiin. Maksa liittymismaksu sekä ensimmäisen kuukauden kuukausimaksu. Ensimmäinen maksusi sisältää liittymismaksun, liittymiskuukaden jäljellä olevat päivät sekä ensimmäisen kokonaisen jäsenyyskuukauden.Kuukausittainen sopimuslaskutus astuu voimaan tämän jälkeen. Laskutus on kuukauden 1. pv maksuehdolla 14 pv netto.

Valmennuskeskus Voimalan jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Mikäli Valmennuskeskus Voimala havaitsee kortin väärinkäytöksiä, on sillä oikeus päättää jäsenyys välittömästi ja periä jäseneltä 400 euron sopimusrikkomusmaksu. Mikäli jäsenyys on päätetty väärinkäytöksen takia, Valmennuskeskus Voimalalla ei ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja jäsenelle. Valmennuskeskus Voimala kieltää päihdyttävien aineiden käytön ja hallussapidon tiloissaan sekä harjoittelun päihteiden vaikutuksen alaisena. Ikäraja Valmennuskeskus Voimalaan on 15 vuotta.

Valmennuskeskus Voimala voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai kuntosalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.

Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä sähköpostilla Valmennuskeskus Voimalaan osoitteeseen info(at)valmennuskeskusvoimala.fi sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.

Jäsenyyden voi laittaa tauolle raskauden, asepalveluksen tai vakavan sairauden perusteella. Tauosta tulee sopia erikseenValmennuskeskus Voimalan henkilökunnan kanssa ja sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus periä tauolta palatessa asiakkaalta 19 euron aktivointimaksu.

Harjoittelu Valmennuskeskus Voimalassa tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa Valmennuskeskus Voimalassa esillä olevia laitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta. Jäsenen tulee huomioida, että Valmennuskeskus Voimalassa ei ole aina henkilökuntaa paikalla. Valmennuskeskus Voimala ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

Asiakas, jolla on OKKL Sporttipassi, on velvollinen ilmoittamaan korkeakoululiikunnan sporttipassiedun katkeamisesta viipymättä. Mikäli etua on käytetty sen voimassaoloajan ulkopuolella, on asiakas velvollinen maksamaan kuntoilumaksun erotuksen Voimalalle takautuvasti.
Jäsenen tulee ilmoittaa Valmennuskeskus Voimalaan nimen, puhelinnumeron, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen muutoksesta osoitteeseen info(at)valmennuskeskusvoimala.fi

Valmennuskeskus Voimalaa pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan Valmennuskeskus Voimalan verkkosivuilla ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä ja ne astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta. Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja.

Valmennuskeskus Voimalalla ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan Valmennuskeskus Voimalan tai osan kuntosalista siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Valmennuskeskus Voimalan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva yhden täyden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisesta tulee aina tehdä ilmoitus Valmennuskeskus Voimalaan kirjallisesti internetsivujemme lomakkeen kautta.

Yhden kuukauden kuukausijäsenyys päättyy automaattisesti kuukauden kuluttua liittymisestä. Tämän jälkeen voit halutessasi joko uusia yhden kuukauden kuukausijäsenyytesi tai vaihtaa sen toisenlaiseen jäsenyyteen.

Valmennuskeskus Voimalalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.